Oferujemy Państwu kompleksową obsługę prawną. Nasza oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorców bez względu na ich formę organizacyjną i prawną, jednostek samorządu terytorialnego oraz komunalnych jednostek organizacyjnych (zakłady budżetowe, spółki prawa handlowego) jak również do klientów indywidualnych.

Zapewniamy szeroki zakres usług obejmujący zarówno doradztwo prawne, tworzenie pism jak i zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, ale również i w postępowaniach przed sądami polubownymi, w postępowaniach mediacyjnych jak też i przed wszystkimi organami administracji.

Zakres doradztwa prawnego oferowanego przez naszą Kancelarię obejmuje w szczególności: