• sprawy o alimenty,
  • sprawy o władzę rodzicielską,
  • sprawy o rozwód lub separację,
  • sprawy o unieważnienie małżeństwa,
  • sprawy o zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa,
  • sprawy o podział majątku wspólnego