• sprawy o przywrócenie do pracy,
  • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
  • sprawy o zapłatę wynagrodzenia, odprawy, ekwiwalentu za urlop,
  • sprawy o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, mobbing,
  • opiniowanie i sporządzanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, opiniowanie kontraktów menedżerskich
  • porady prawne we wszelkich kwestiach związanych ze stosunkiem pracy