• przygotowywanie i opiniowanie umów, statutów i aktów wewnątrzkorporacyjnych spółek prawa handlowego
  • rejestracja spółek i zmian w KRS
  • wystąpienie ze spółki,
  • zaskarżanie uchwał wspólników, sprawy sądowe pomiędzy wspólnikami,
  • prowadzenie negocjacji i prób ugodowych,
  • ochrona przed roszczeniami cywilnoprawnymi po zakończeniu pełnienia funkcji w spółkach,
  • ochrona dobrego imienia byłych członków zarządu, w tym na tle spraw o nieudzielone absolutorium
  • podział majątku współwłaścicieli i byłych wspólników,
  • opiniowanie umów spółek minimalizujące ryzyko lub skutki sporów,
  • spory z właścicielami lub radą nadzorcą w toku pełnienia funkcji,
  • ocena sytuacji spółek i ewentualnych ryzyk przed wejściem do zarządu,