• sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych mających za przedmiot dochodzenie należności,
 • sporządzanie pozwów, pism procesowych w postępowaniu sądowym,
 • udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentacja strony w postępowaniu sądowym - w sprawach np.:
  • o ochronę dóbr osobistych,
  • o cofnięcie darowizny,
  • o zapłatę,
  • o zasiedzenie, ustanowienie służebności, w tym służebności przesyłu,
  • o naruszenie własności, posiadania, i innych dotyczących nieruchomości,
  • o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,
  • o zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku,
  • o stwierdzenie nieważności testamentu (np. z powodu "braku świadomości" testatora),
  • o sporządzanie testamentów, wydziedziczenie,
  • o zachowek,
  • o wykonanie zapisów, poleceń,
  • o uznanie spadkobierców i zapisobierców za niegodnych dziedziczenia i innych.