• reprezentacja strony w postępowaniu sądowym, sporządzanie pism procesowych,
  • zabezpieczanie roszczeń w postępowaniu sądowym
  • powództwa przeciwegzekucyjne, zaskarżanie czynności komornika,
  • ochrona przed nieuzasadnioną egzekucją,
  • ustalanie i poszukiwanie majątku dłużnika,
  • ochrona interesów dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym,
  • udział w postępowaniu egzekucyjnym po stronie wierzyciela,
  • ochrona byłych małżonków, spadkobierców lub wspólników przed egzekucją,
  • ochrona osób trzecich, których rzeczy zostały zajęte przy okazji egzekucji z obcego